QA management ; Certificering is noodzakelijk

Voor iedere onderneming geldt dat de certificaten op het gebied van kwaliteit (HACCP, BRC, IFS 22000 ) moeten worden getoond. Jaarlijks moeten deze certificaten worden vernieuwd. De noodzaak is er soms de reden van dat de methodes (nog) niet door de organisatie als standaard zijn geïntegreerd in de gehele bedrijfsvoering en ieder jaar vraagt het weer veel energie om de zaken up-to-date te krijgen.

Binnen deze certificering valt tegenwoordig ook het beheer van de apparatuur en/of equipment en het onderhoud.Veelal worden de richtlijnen gevolgd van ISO 55000. 

Maar na deze start is het nodig dat ook op alle afdelingen die direct of indirect met de producten of diensten te doen hebben , dienen te voldoen aan standaard procedures conform het geadopteerde management systeem.

Ook op het terrein van duurzaamheid en milieu zijn er allerlei regels en normen waar aan voldaan dient te worden. En of het nog niet genoeg is komt daar nog bij de aanscherping van de normen op basis van de arbeidsomstandigheden voor het personeel. (ARBO)
In de branche olie en offshore is de veiligheid al jaren lang een speerpunt. De trend is dat alle bedrijven binnen de maakindustrie de veiligheid als uitgangspunt kiezen om daarmee of daardoor ook de andere terreinen van kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren.Mentaliteitsverandering

Om ook in de toekomst aan al deze normen te kunnen blijven voldoen is het noodzakelijk dat alle medewerkers vertrouwd raken met al deze normen en het als heel normaal gaan beschouwen dat de veiligheid voorop staat en dat, door daarover na te denken, ook de kwaliteit en uiteindelijk het rendement van alle activiteiten wordt verbeterd.
Hoe ver is uw onderneming met deze mentaliteitsaanpassing of cultuurverandering?
Juist hier kan VELUWE FOOD zowel continu als ook op interim , projectenbasis voor u van betekenis zijn.
Lees ook :  zelfsturende teams


Maintenance management : kosten reductie

Om in de markt een aantrekkelijke speler te blijven is het van belang om al deze bovengenoemde zaken kostenneutraal in te voeren en uiteindelijk een verlaging van de kosten te bewerkstelligen doordat het afval wordt gereduceerd, de machines beter rendement vertonen, nieuwe introducties van producten direct in één keer goed gaan, de medewerkers minder ziek zijn en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de totale operatie van de onderneming.


Zou u dat ook wel willen ?
We leggen u graag uit hoe we dat doen en hebben gedaan.Iedere onderneming is weer anders !