Zelfsturende teams- AM teams

Vanuit een standaard organisatie met bedrijfsleider, hoofd productie, chef pakkerij, chef margarinefabriek is er een nieuwe werk hiërarchie geïntroduceerd met een unitleider, technische assistent en logistiek assistent. Verder afhankelijk van de unit 4 tot 12 medewerkers in een flexibel ploegendienst rooster.

De resultaten mogen verbluffend worden genoemd. Zowel op het gebruik van manuren als ook op de afvalstroom heeft deze werkwijze een enorm positief effect laten zien. De output van de unit is verhoogd met meer dan 25 %. De afvalstroom ( jarenlang 2% of meer) is uiteindelijk gekomen op 0,3 tot maximaal 0,6%. Doordat de medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor ziekte, snipper en vakantiedagen is de manuren factor verlaagd . Maximaal 1,6 manuur per ton eindproduct. In de meeste bedrijven in de branche ligt deze factor op of rond de 2 manuur.